16, డిసెంబర్ 2009, బుధవారం

మా పేట వంట

"ఈ రోజు మనం మన అభిమాన మా పేట వంట కార్యక్రమంలో పనిలేనిపాలెం లో ఉంటున్న దోసకాయల చారమ్మ గారి ఇంటికి వెళ్తున్నాము".అంది టి.వి. యాంకర్.

నమస్కారం చారమ్మ గారూ...!
నమస్కారమమ్మా.
ఈ రోజు మీరు మాకు ఏ వంటకం గురించి పరిచయం చెయబోతున్నారు?
"పొట్లకాయ పంచదార చారు" అంది చారమ్మ.
"పొట్లకాయ పంచదార చారు" కాస్త అనుమానంగా,ఇంకాస్త అయోమయంగా వల్లెవేసింది యాంకర్.

మరి ఇహ మొదలెడదామా అంది యాంకర్.
తన పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్యాన్ని ఎపుడెపుడు పదుగురెదుటా ప్రదర్శిద్దామా అని ఎదురు చూస్తున్న చారమ్మ ఇహ ఆగలేక కావాల్సిన పదార్థాల జాబితా ఏకరువు పెట్టింది.

పరస్పర విరుద్ధ పదార్థాలతో చారమ్మ తయారు చేయబోయే వంటకం కోసం మన యాంకర్ ఎదురు చూస్తుంది
చారమ్మ గొర్రెని చంపబోయే ముందు కసాయి వాడు సన్నద్ధం అయినట్టు తయారు అయింది.

తన సాంప్రదాయ జానపద అద్భుత వంటకం తయారు చేయడం మొదలు పెట్టింది.

మొదలు పోపు పెట్టింది.తను అలా మొదలుపెట్టిందో లేదో యాంకర్ మన చారమ్మ మీద ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది.
యాంకర్:చారమ్మ గారు మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు?
చారమ:ఆ! నా బొంద! ఊరి మీద పడి తిరిగేవాడు.
యా:తిరిగేవాడు,అంటున్నారు?ఇపుడు లేరా?
చా:లేడు,ఉన్నంత కాలం నన్ను వేపుకు తిన్నాడు.
యా:మే వారు మంచి భొజన ప్రియుడనుకుంతాను!
చా:ఏడిచాడు,పేరుకు మొగుడు కానీ,ఏనాడన్నా ఒక సినిమాకు తిప్పాడా,షికారుకు తిప్పాద?ఒక చంద్రహారమూ లేదు,చేనేత చీరా లేదు.
యా:పోపు అయిపొయనట్టుందండీ?
చా:నీ మొహం! మాడి పోయింది.ఇన్ని వంటల కార్యక్రమాలు చేసావు,తేడా తెలియదూ?
యా:(మొహం నిండా నవ్వు పులుముకుని)మరి ఇపుడు ఏం చేద్దాం?
చా:ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ పోపుపెట్టాల్సిందే.నా ఖర్మ, ఏం చేస్తాం,మొన్నటి దాకా మొగుడు చెయించుకున్నాడు,ఇపుడీ పిల్ల.ఖర్మ,ఖర్మ.
యాంకర్ ఇక తప్పేలా లేదనుకుని చారమ్మ గారూ,మరి ఇపుడు మనం ఒక బ్రేక్ తీసుకుందామా?
చారమ్మ పరమ చిరాకుగా చస్తామ?తీసుకుందాం అంది.

బ్రేక్
మా పేట వంటకి తిరిగి స్వాగతం.

యా: చారమ్మ గారూ! ఈ సారి సరిగానే అయినట్టుంది.
చా:ఆ!అయింది.
యా:తరువాత ఏం చేయాలండీ!
చా:ఇపుడు పెరుగు,పంచదార కలపాలి.
యా:చారమ్మ గారూ! మీకెంత మంది పిల్లలు?
చా:ఉన్నారు.ఇద్దరు.ఇద్దరికీ వాల్ల అయ్య పోలికలే వచ్హయి.
యా:చాల సంతొషం.
చా:
ఏమితి సంతోషం? నీ మొహం? పోలికలు ఒక్కటే వస్తే బాగానే ఉండేది.వెధవ బుద్ధులు కూడా అవే వచ్చాయి.
ఎక్కడికి పోతాయి,వంశం అంతా అంతే.
యాంకర్, టాపిక్ మార్చకపోతే ఎక్కడ తన మీద పడుతుందేమోనని మాటని వంట మీదకి మార్చింది.

ఇక దీనికి పొట్లకాయ ముక్కలు కలిపేద్దామా?
చా:ఆ,కలిపేద్దాం!

యా:మీకు బాగా ఇష్టమైన కూర ఏమిటండీ?
చా:వంకాయ కారం.
యా:మీ వారికి,మీ పిల్లలకీ?
చా:నా బొంద,నీ బొంద!ఏదన్నా నచ్చి చస్తే కదా!ఏనాడైనా బాగుందని చెప్పి ఏడిస్తే కదా!బావురుపిల్లి మొహలేసుకుని ఆవురావురుమంటూ,మేక ఆకులు నమిలినట్టు నమలడం తప్ప,ఎక్కడికిపోతాయి లక్షణాలు.మా అమ్మా.నాన్నా ఏదో వెలగపెడతాదని అంటాగట్టారు నాకు ఆ అడకత్తెర మొహాన్ని.
మళ్ళీ ఆ యాంకర్ పరిస్థితి అద్ధ్వాన్నంగా మారింది.తక్షణ తరుణోపాయంగా మళ్ళీ మాట వంట మీదకి మార్చింది.

ఇది పూర్తి అయినట్టుంది.
చా:అవునమ్మాయి,నువ్వు రుచి చూడడమే తరువాయి.
యా:చూడడానికి అంత బాగోలేక పోయినా తినడానికి బాగానే ఉంటుందేమోలెండి.
అవును,ఈ వంటకం మాకు పరిచయం చేయడనికి కారణం ఏంటండీ?
చ:(చీదుతూ)మా ఆయన చివరి సారిగా రుచి చూసిన వంటకం ఇదేనమ్మా.
య:మరి ఎలా పోయారండీ అంత సడంగా?
చ: ఏం చెప్పనమ్మా?ఇది తిన్నారా!తరువాత వెంటనే పడకెక్కారు,తరువాత వెనువెంటనే పాడెకెక్కారు.

నా బాధకేం గాని నువ్వు రుచి చూడమ్మా.
య:(ఇంకేం రుచి చూస్తాం?)