23, జూన్ 2010, బుధవారం

కులాలు-కులాంతర వివాహాలు-నా అభిప్రాయం

ఈ మధ్య చాలా బ్లాగులలో కులాల గురించి కుమ్ములాటలు జరూతున్నాయి.నేను బ్లాగులొకంలోకి వచ్చి కొంతకాలమే అయింది, అయినా కులాల మీద నా అభిప్రాయం కూడా చెపుతాను. ఇది నేను నా తర్కంతో ఆలోచించినది. అందరూ దీనిని సమర్ధిస్తారని నేను అనుకోను కానీ చాల కొంత మంది విమర్శిస్తారని మాత్రం అని అనుకుంటున్నాను.

అసలు మానవజాతి పరిణామ క్రమంలో ఈ కులాలు.మతాలు వచ్చి చేరి చాలా కొద్ది కాలం అయిందని నా అభిప్రాయం.చాల మంది కుల వృత్తులు అంటారు కానీ,నన్ను అడిగితే అది వృత్తి కులాలు .అంటే ఏదో ఒక వృత్తి చేసుకుని బ్రతికే తెగలు అని .

మొదటిలో మానవులంతా ఇలా వృత్తుల పరంగా వివిధ వర్గాలుగా విడిపోయి,ఎవరి జీవనోపాధి వారు చూసుకుని ఉంటారు.ఆ కమ్యూనిటీనే తరువాత కులం అయి ఉండొచ్చు. అందులో డిమాండ్ ఉన్న వృత్తి చేసిన వారు లేదా ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఏ వృత్తి అయితే చేసే వారో, వారు ఆర్ధికంగా కొంచెం బలంగా ఉండడం మూలాన అగ్ర కులాలు అయి ఉంటారు.

ఒక కులం వారంతా ఒకే పని చేస్తారు కాబట్టి,వివాహ సమయంలో అదే కులం వచ్చిన అమ్మాయి లేదా అబ్బాయి అయితే ఆ పని మీద కొంచెం అవగాహన ఉంటుందని,అది వారు ఆర్ధికంగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడవచ్చుననో ,పనిలో చేదోడువాదోడుగా ఉంటుందనో ఒకె కులానికి చెందిన వారంతా అదే కులానికి చెందిన వారిని వివాహం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టి ఉండొచ్చు. అదే తరువాత పెరిగి వటవృక్షం అయి ఇపుడు కులాల పేరు మీద కుమ్ములాటలు జరిగే స్థాయికి చేరింది.

ఇక కులాంతర వివాహాల విషయానికి వస్తే రెందు వేరు వేరు కులాలకి చెందిన వారు వివాహం చేసుకోవద్దు అని అనడం మూర్ఖత్వం.రెండు వేరు,వేరు కులాల వారు వివాహం చేసుకోవద్దు అంటే రెండు వేరు,వేరు వృత్తుల వారు కూడా వివాహం చేసుకోవద్దు.ఒక బ్యాంకు ఉద్యోగి,మరొక బ్యాంకు ఉద్యోగిని మాత్రమే చేసుకోవాలనడం ఎంత అవివేకమో,కులాంతర వివాహాన్ని వ్యతిరేకించడం కూడా అంతే అవివేకం.